1. Introduktion

1.1 Dette dokument indeholder de vilkår og betingelser ("Vilkår"), der gælder for deltagelse i Loctite og Pattex You Can Fix It-præmieudtrækning ("Kampagne") via www.loctite-consumer.dk og www.pattex.dk.

1.2 Arrangøren er Henkel Denmark A/S ("Henkel") i Industriparken 21A, 2750 BALLERUP, ejeren af mærket Loctite og Pattex.  Arrangøren forbeholder sig retten til at ændre disse Vilkår til enhver tid og til at formidle ændringerne til deltagere ved at ajourføre disse Vilkår på www.loctite-consumer.dk og www.pattex.dk.

1.3 Ved at deltage i denne kampagne anses alle deltagere for at have accepteret og accepteret at være bundet af disse vilkår.


2. Deltagelse

2.1 For at deltage i kampagnen skal deltagere være:

a) 18 år eller derover og
b) bosat i Danmark

2.2 For at deltage i Kampagnen skal deltagere købe et Loctite- eller Pattex-produkt (Produkter som du kan konkurrere med er Loctite Super Glue Precision 5g, Loctite Super Glue Precision MAX 10g, Loctite Super Glue Brush-On 5g, Loctite Kintsuglue og Pattex Nor More Nails Original 300ml og Pattex No More Nails Original Easy Pack 200ml) og gå til Loctites side på www.loctite-consumer.dk eller Pattex' side på www.pattex.dk og indtaste den 7-cifrede kode på bagsiden af limenbeholderen og forklare hvorfor, de skal vinde. Disse trin finder sted på den specifikke You Can Fix It-side, hvor man udfylder kontaktformularen. I emnefeltet skal du skrive "You Can Fix It", og i beskedlinjen skriver du den 7-cifrede kode og din grund til, hvorfor du vil vinde.

2.3 Det er ikke nødvendigt at købe noget Henkel-produkt for at deltage i Kampagnen.

2.3 En intern jury i Henkel vælger vinderen på baggrund af begrundelsen for at skulle vinde prisen.

2.4 Sidste frist for tilmelding er 31.03.2018. Eventuelle tilmeldinger modtaget efter afslutningsdatoen er ikke gældende.

2.5 Henkels ansatte eller tilknyttede virksomheder og deres familiemedlemmer må ikke deltage i kampagnen.

2.6 Arrangøren accepterer ikke ansvar for eventuelle forsinkede, tabte, beskadigede, ufuldstændige eller falske tilmeldinger.


3. Præmie

3.1 Der er en præmie bestående af 1 SuperGavekort værdi 5 000 DKK fra GoGift. Tre vindere vælges totalt.

3.2 Præmierne kan ikke overdrages og ikke forhandles.  Når datoer er angivet, kan de ikke ændres.  

3.3 Udvælgelsen finder sted hos Henkel mellem kampagnens slutdato og annonceringsdatoen d. 05.04.2018.

3.4 Vinderen vil blive underrettet via e-mail eller på telefon på den adresse eller det nummer, de angiver i kontaktformularen på kampagnesiden på www.loctite-consumer.dk eller www.pattex.dk.

3.5 I tilfælde af, at der ikke kan opnås kontakt med vinderen efter 3 forsøg, vælger arrangøren den næste vinder med den næstbedste begrundelse, som nævnt under 2.4.

3.6 Vinderen vil modtage detaljer om dennes præmie inden for 14 dage efter, vinderen er blevet udvalgt, og billetterne vil derefter blive sendt via e-mail.

3.7 Der er ikke noget kontantalternativ, og Arrangøren forbeholder sig retten til at erstatte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi i tilfælde af omstændigheder uden for Arrangørens kontrol.

3.8 Vinderen er ansvarlig for betaling af eventuelle skatter som følge af accept af præmie.


4. Generelt

4.1 Arrangørens afgørelse er endelig, og der vil ikke blive indgået nogen korrespondance om nogen som helst spørgsmål vedrørende kampagnen.

4.2 Arrangøren forbeholder sig retten til at suspendere eller opsige Kampagnen eller til at forlænge enhver afslutningsdato.

4.3 Denne kampagne er ikke på nogen måde sponsoreret af, støttet af eller forbundet med Facebook.  Bemærk, at du vil indsende dine oplysninger og tilmelding til Arrangøren og ikke til Facebook.  Facebook har intet ansvar over for deltageren i forbindelse med Kampagnen, og ved at deltage fritager du Facebook for enhver forpligtelse i forbindelse hermed.

4.3 Disse Vilkår er underlagt dansk lov, og enhver tvist, der måtte følge af disse Vilkår, er underlagt Domstolens enekompetence.


5. Privacy

5.1 Som følge af en deltagerens deltagelse i Kampagnen indsamler Henkel visse personoplysninger vedrørende deltageren.  Vi behandler oplysningerne om dig i overensstemmelse med vores databeskyttelseserklæring / Privacy Policy (http://www.loctite-consumer.dk/da/meta/footer-nav/data-protection-statement.html). Ved at deltage i Kampagnen giver du samtykke til en sådan behandling, og du garanterer, at alle data, der leveres af dig, er sandfærdige og præcise.

5.2 Ved at deltage i Kampagnen, du også anerkender betingelserne i Facebooks privacy policy, som kan tilgås en http://www.facebook.com/policy.php

5.2 Henkel har ret til at dele en deltagers personlige oplysninger med organisationer, der hjælper med at gennemføre Kampagnen og med opfyldelsen af præmierne

5.3 Deltagerne har ret til at få adgang til deres personlige oplysninger, som Henkel har, eller anmode Henkel om at ophøre med at anvende disse oplysninger. Enhver anmodning herom skal rettes til: consumerservice-ac.norden@henkel.com

5.4 Se Databeskyttelseserklæringen/Persondatapolitikken (http://www.loctite-consumer.dk/da/meta/footer-nav/data-protection-statement.html) for yderligere oplysninger om deling af de personoplysninger, som deltagerne afgiver til Henkel, samt de rettigheder, som deltagerne har i forhold til de personlige data, som vi indsamler fra dem i forbindelse med Kampagnen.


6. Rettigheder

6.1 Deltageren tildeler Henkel alle rettigheder på alle medier og til alle produkter, der genereres af eller opstår af Kampagnen.

6.2 Ved deltagelse i Kampagnen accepterer deltageren brugen af dennes tilmelding (herunder vedkommendes billede og lighed) i enhver form for publicering, der skabes af eller hidrører fra Kampagnen og dens brug på Facebook-sider, YouTube-kanaler og Twitter-sider, som tilhører Henkel og Henkels varemærker, men kun på måder, som er i overensstemmelse med Persondatapolitikken.


HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK

INDLEDNING OG GENERELLE VILKÅR

Vi i Henkel tager vores forpligtelser i henhold til persondataloven ("DPA") alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. 

Denne fortrolighedserklæring giver dig oplysninger om de typer personlige oplysninger, vi kan indsamle, hvordan vi kan bruge disse oplysninger, og hvem vi kan dele den med.  Dette vedrører vores brug af de personlige oplysninger, du kan give os online via hjemmesiderne www.loctite-consumer.dk og www.pattex.dk ("Hjemmesiden"), via telefon/beskeder, via e-mail eller på brev, eller når du deltager i enhver kampagne, konkurrence eller præmieudtrækning, der arrangeres af os eller på vores vegne via en Facebook-platform.  Du vil også blive informeret om, hvordan du kan tjekke, at oplysningerne, vi indsamler, er korrekte anmode os om at slette dine personlige oplysninger.

Henkel Denmark A/S ("Henkel") er medlem af Henkel Corporation og er med henblik på DPA'en den oplysningsansvarlige. Henkel Denmark A/S er et registreret selskab i Danmark og har hovedkontor i Industriparken 21A, 2750 BALLERUP.


OPLYSNINGER, VI KAN INDSAMLERE FRA DIG

Vi kan indsamle og behandle følgende oplysninger fra dig:

 • Oplysninger, du giver os ved at udfylde formularer (herunder, men ikke begrænset til 'kontakt os'-formulareren) på Hjemmesiden og e-mails til os med dine oplysninger.   Dette inkluderer oplysninger, der blev givet på tidspunktet for registrering på vores Hjemmeside/ved at abonnere på vores tjenester, ved at dele materiale eller anmode om yderligere tjenester fra os.  Vi kan også bede dig om oplysninger, når du deltager i en konkurrence, præmieudtrækning eller kampagne eller sponsoreret af os eller vores leverandører på vores vegne, som kan drives via en Facebook-platform eller anden social medie-platform, og når du rapporterer et problem med Hjemmesiden;
 • Hvis du kontakter os, kan vi indsamle en kopi af denne korrespondance;
 • Henkel eller vores leverandører på vores vegne kan også bede dig om at gennemføre undersøgelser, som vi bruger til markedsundersøgelser, selv om du ikke behøver at reagere på dem.
 • Detaljer om transaktioner, du udfører via Hjemmesiden og af opfyldelsen af dine ordrer;
 • Detaljer om dine besøg på vores Hjemmeside og de ressourcer, du har adgang til.


INFORMATION OM DIN COMPUTER

Vi kan muligvis indsamle oplysninger om din computer, herunder hvor du er tilgængelig, navnet på din internetudbyder, din IP-adresse, versionen af din browsersoftware, operativsystemet på computeren, der bruges til at få adgang til vores Hjemmeside og eventuelt søgninger, du har brugt til at finde vores Hjemmeside.  Disse data er imidlertid statistiske data, som vi kun bruger på aggregeret/anonymt basis og identificerer ikke nogen enkeltperson.

 

COOKIES

"Cookies"
For at gøre det lettere at bruge vores websted bruger vi såkaldte cookies. Cookies er små dataenheder, som din browser lagrer midlertidigt på din computers harddisk, og som er nødvendige for at kunne bruge vores websted. Cookies indeholder ingen personlige oplysninger om dig og kan ikke bruges til at identificere den enkelte bruger. En cookie indeholder ofte en entydig identifikator, som er et anonymt nummer (tilfældigt genereret), og som opbevares på din enhed. Nogle udløber ved slutningen af din session på webstedet; andre forbliver i længere tid på din computer.

De oplysninger, der indeholdes i cookies, bruges til at forbedre de services, du får, ved f.eks.

 • at gøre en service i stand til at genkende din enhed, så du ikke behøver at give de samme oplysninger flere gange i løbet af én opgave, f.eks. at udfylde en webformular eller en webundersøgelse;
 • at genkende, at du måske allerede har angivet et brugernavn og en adgangskode, så du ikke behøver at gøre det for hver webside;
 • at måle hvor mange mennesker, der bruger disse services, så de kan gøres nemmere at anvende, og så der er tilstrækkelig kapacitet til at sikre, at de er hurtige;
 • at analysere anonymiserede data for at hjælpe os med at forstå, hvordan folk samarbejder med forskellige aspekter af vores onlineservices, så vi kan gøre dem bedre.

Cookies der bruges på dette websted
Dette websted bruger førsteparts- og tredjepartscookies.  Alle cookies på dette websted identificeres nedenfor og kategoriseres i forhold til om de er førsteparts- eller tredjepartscookies.


Cookie:
etracker
Navn: etcnt_113536
Formål: Dette websted bruger etracker-teknologi til at indsamle data for den besøgendes adfærd. Disse data indsamles anonymt med henblik på at blive brugt til marketing og til optimeringsformål.  Alle besøgsdata gemmes ved hjælp af en anonym bruger-ID og kan sammenlægges til en brugerprofil. Cookies kan bruges til at indsamle og gemme disse data, men dataene forbliver strengt anonyme. Dataene vil ikke blive brugt til at identificere en besøgende personligt og vil ikke blive sammenlagt med nogen personlige data. Indsamling og opbevaring af data kan til enhver tid afslås med hensyn til efterfølgende services.

Cookie: Landevælger
Navn: loctite-countryselector
Formål: Landevælger-cookien gemmer dit foretrukne land, hvis du er kommet ind på webstedet via det globale domæne www.loctite.com eller ved at skifte til et andet land via webstedet "Vælg en region"

Cookie: Channel
Navn: loctite-channel
Formål: Kanal-cookien gemmer oplysninger om hvilken del af webstedet, brugeren er mest interesseret i.

Cookie: Entrypage
Navn: loctite-entrypage
Formål: Indgangsside-cookien gemmer oplysninger om hvilken målgruppe, brugeren tilhører.

Cookie: AddThis
Navn: __atuvc, di, dt, loc, psc, uid, uvc
Formål: Disse cookies er tilføjet af en tredjepartsudbyder, AddThis, for at give vores brugeren adgang til at dele indhold via sociale netværkstjenester og e-mail.

Alle moderne browsere giver dig mulighed for at ændre dine cookie-indstillinger. Disse indstillinger kan typisk findes under "optioner" eller "foretrukne". Nedenstående link kan være nyttige for at kunne forstå disse indstillinger; ellers kan du bruge "Hjælp" i din browser for at få flere oplysninger.

Cookie-indstillinger i Internet Explorer

Cookie-indstillinger i Firefox
Cookie-indstillinger i Chrome
Cookie-indstillinger i Safari

Du kan også gå ind på www.aboutcookies.org, som indeholder omfattende oplysninger om hvordan man ændrer indstillinger i en lang række browsere.

Vær opmærksom på hvis du begrænser brugen af cookies, at det kan have indflydelse på dit websteds funktionalitet.

Hvis du ønsker at se koden til en cookie, kan du blot åbne din cookie-fil i browseren og klikke på en cookie for at åbne den. Du vil da se en kort tekststreng bestående af tekst og tal. Tallene er dit identifikationskort, som kun kan ses af den server, der gav dig cookien.

Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du gør dette på browseren i din mobiltelefon, skal du læse i telefonens manual.

Hvis du ønsker at melde fra over for tredjeparts indsamling af data om dine interaktioner på webstedet, henvises du til deres websteder med henblik på yderligere oplysninger.


LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER

Denne Hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, der opererer uafhængigt af Henkel og ikke er under vores kontrol.  Vi giver links til andre hjemmesider udelukkende for din bekvemmeligheds skyld og til information.  Denne fortrolighedserklæring gælder ikke for andre hjemmesider, selv om de kan være tilknyttet denne Hjemmeside.  Andre hjemmesider kan have deres egne fortrolighedserklæring og vilkår for brug, som vi foreslår, at du gennemgår, inden du sender personlige oplysninger til dem.


BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler personoplysninger indsamlet fra dig på følgende måder:

 • For at håndtere dine henvendelser og anmodninger;
 • For at give dig oplysninger om vores produkter og tjenester, som du anmoder om fra os, eller som vi føler, kan interessere dig, hvis du har givet sit samtykke til at blive kontaktet med sådanne formål;
 • Til at administrere vores system og til statistisk information og backup;
 • For at udføre vores forpligtelser i forbindelse med kontrakter indgået mellem dig og os
 • Til at gennemføre markedsundersøgelser
 • For at give dig mulighed for at deltage i de interaktive funktioner i vores tjenester, når du vælger at gøre det;
 • Til at administrere din deltagelse i enhver konkurrence, præmieudtrækning eller kampagne
 • Til at underrette dig om ændringer i vores tjenester.

Hvis vi har til hensigt at behandle dine personlige oplysninger til markedsføringsformål, eller hvis vi har til hensigt at videregive dine oplysninger til tredjepart til markedsføringsformål, informerer vi dig (inden vi indsamler dine oplysninger).  Når du giver os oplysninger, får du mulighed for at sige, om du ikke ønsker at modtage marketingoplysninger fra os eller nøje udvalgte tredjeparter.


HVEM DELER VI DINE OPLYSNINGER MED

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til ethvert medlem af vores group, hvilket betyder vores datterselskaber, vores endelige holdingselskab og dets datterselskaber).

Vi deler også dine personlige oplysninger med tjenesteudbydere, som vi har entreret med til at udføre tjenester på vores vegne (herunder, men ikke begrænset til enhver leverandør, der er entreret af os til at hjælpe med udførelsen af enhver konkurrence, præmieudtrækning eller kampagne), men disse udbydere er ikke bemyndiget af os til at bruge eller videregive oplysningerne, medmindre det er nødvendigt for at udføre tjenester på vores vegne eller for at overholde lovkrav.

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til tredjepart:

 • I tilfælde af at vi sælger eller køber forretninger eller aktiver, kan vi i så fald videregive dine personlige oplysninger til en potentiel sælger eller køber af sådanne forretninger eller aktiver.
 • Hvis Henkel eller stort set alle dets aktiver erhverves af en tredjepart, i hvilket tilfælde personlige oplysninger om kunder, indsamlet af Henkel, vil være en af de overførte aktiver;
 • Hvis vi har pligt til at videregive eller dele dine personlige oplysninger for at overholde enhver juridisk forpligtelse eller for at håndhæve eller anvende vores Vilkår og Betingelser ovenfor
 • Med henblik på markedsføring af andre produkter eller tjenester til dig, forudsat at du har accepteret, at dine personlige oplysninger bliver delt med sådanne tredjepartsvirksomheder til markedsføringsformål, når vi indsamler dine oplysninger.


SIKKERHED

Henkel gemmer dine data sikkert og træffer alle rimelige sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at beskytte dine data mod tab, misbrug og ændringer. Henkels tjenesteudbydere, som har adgang til dine oplysninger for at kunne yde tjenester til os, er kontraktligt forpligtet til at opbevare dine oplysninger fortroligt og må ikke bruge disse til andre formål end at yde disse tjenester.


HVOR VI OPBEVARER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

De oplysninger, vi indsamler fra dig, kan overføres til og opbevares på en destination uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EEA").  Det kan også behandles af personale uden for EØS.  Ved at indsende dine personlige oplysninger accepterer du denne overførsel, opbevaring eller behandling af dine oplysninger. Vi træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring

Desværre er transmissionen af information via internettet ikke helt sikker. Selvom vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden for dine oplysninger, der sendes til os via Hjemmesiden og/eller enhver Facebook-platform eller anden lignende social medie-platform; enhver transmission er på egen risiko.


PERSONLIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE BØRN

Henkel ønsker ikke at indsamle data om børn under 14 år. Om nødvendigt vil Henkel på et hensigtsmæssigt sted udtrykkeligt henlede børns opmærksomhed på, at de ikke må sende personlige oplysninger til Henkel. Skulle en forælder eller værge opdage, at et barn, som er under deres opsyn, har gjort personlige oplysninger tilgængelige for Henkel, beder vi dem om at kontakte os på adressen nedenfor. Vi vil herefter sørge for, at disse oplysninger bliver slettet.


DINE ØNSKER OG FORESPØRGSLER/DATABESKYTTELSESANSVARLIG

Gemte oplysninger vil blive slettet så hurtigt, som det er praktisk muligt, når Henkel ikke længere har brug for dem til de formål, de blev indsamlet til.  Du kan selvfølgelig til enhver tid bede om at få slettet dine oplysninger ved at kontakte os via post eller e-mail.

Du har ret til at få adgang til oplysninger, der holdes om dig, ved at kontakte os via post eller e-mail, og vi kan opkræve et gebyr på op til 10£ for at dække vores omkostninger ved at give dig detaljer om de oplysninger, vi har om dig.

Ret venligst alle dine forespørgsler (via e-mail eller brev) til norden.communication@se.henkel.com eller Norden AB, Corporate Communications, PO Box 120 80, 102 22 Stockholm, Sweden.


ÆNDRINGER TIL DENNE FORTROLIGHEDSERKLÆRING

Vi kan ændre denne fortrolighedserklæring til enhver tid.  Når vi ændrer denne fortrolighedserklæring, ændrer vi datoen på bekendtgørelsen for at angive, hvornår der blev foretaget revisioner.  Ved at bruge Hjemmesiden og/eller indsende personlige oplysninger til os, accepterer du vilkårene i denne fortrolighedserklæring, som angivet på det tidspunkt, hvor du bruger Hjemmesiden og/eller på det tidspunkt, du indsender dine personlige oplysninger.