Loctite Threadlocker Normal

Funktioner og fordele

Beregnet til fastgørelse og tætning af gevindskårne fastgørelseselementer, der normalt skal kunne adskilles med almindeligt håndværktøj. Produktet hærder ved indeslutning uden luft mellem tætsluttende metaloverflader og forhindrer løsning og lækage efter stød og vibrationer. 

Det fungerer ikke kun på aktive metaller (f.eks. messing, kobber), men også på passive underlag såsom rustfrit stål og belagte overflader. 

Produktet har høj temperaturydelse og olietolerance. Det tåler mindre overfladeforureninger fra forskellige olier, såsom skæring, smøring, rustbeskyttelse og beskyttelsesvæsker.

Begrænsninger

Anbefales ikke til brug i systemer med ren ilt og/eller iltholdige systemer og bør ikke vælges som tætningsmiddel til klor eller andre stærkt oxiderende materialer. Se sikkerhedsdatabladet (SDS) for oplysninger om sikker håndtering af dette produkt.

Anbefales ikke til brug på plast (især termoplastiske materialer, hvor der kan opstå spændingsrevner i plasten).